FÖRETAG

ERBJUD DIN PERSONAL MASSAGE REGELBUNDET


Det är inte ovanligt att stillasittande arbete t.ex vid datorer ger arbets-relaterad värk. Genom massage kan man tidigt upptäcka problem, öka välbefinnande och få en friskare personal. Att erbjuda sin personal massage regelbundet kan minska sjukskrivningar och ger ofta en glad och tacksam personal.


Massage är avdragsgill friskvård vilket betyder att företag som anlitar en massör för att skapa ett skydd mot ohälsa på sin arbetsplats, kan räkna massage som en avdragsgill kostnad.


Vi på Optimal massage har arbetat med massage ute på företag i många år och har goda referenser. Om du vill veta mer om vår företagsmassage eller begära en offert - kontakta oss på:  info@optimalmassage.se eller 031-681068