Osteopati


OSTEOPATISK BEHANDLING


I likhet med kiropraktik och naprapati ingår det mobilisering och manipulation av kroppens leder i en osteopatisk behandling om det behövs, men viktiga principer i osteopati är att behandla hela personen, inte bara symtomen.

45 min - 690 kr


OSTEOPATISK BEHANDLING


I likhet med kiropraktik och naprapati ingår det mobilisering och manipulation av kroppens leder i en osteopatisk behandling om det behövs, men viktiga principer i osteopati är att behandla hela personen, inte bara symptomen.

 

Osteopati bygger på att kroppen är en enhet och att alla delar hänger ihop och är beroende av varandra. Som osteopat har man som främsta uppgift att söka orsaken till problemet och med olika tekniker rätta till kroppens obalanser för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.